پایگاه جامع مداحی حاج میثم مطیعی پایگاه جامع مداحی حاج میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

امامزاده قاضی الصابر (ع)

« هیأت آیین حسینی »
جشن میلاد امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)
سخنران : حجت‌الاسلام وحیدی
با مداحی: حاج میثم مطیعی
زمان: جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ - ساعت ۱۹:۳۰
مكان: تهران، میدان شيخ بهایی، ده ونک
امامزاده قاضی الصابر (علیه السلام)

مجموعه "استغفار ۷۰ بندی امیرالمؤمنین (ع)"

[ گنجینه دعا و مناجات ]
موضوع: استغفار ۷۰ بندی امیرالمؤمنین (ع)
با نوای: حاج میثم مطیعی
اجرا شده: ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰
 

دریافت فایل الکترونیکی (PDF) متن استغفار ۷۰ بندی حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود متن
۱
توضیحی در باب استغفار هفتاد بندی امیرالمؤمنین (ع)
6.23 MB
دانلود
۲
توضیحاتی در باب استغفار هفتادبندی امیرالومنین (ع)
4.58 MB
دانلود
۳
بند ۱ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
16.13 MB
دانلود مشاهده متن
۴
بند ۲ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
5.5 MB
دانلود مشاهده متن
۵
بند ۳ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
2.82 MB
دانلود مشاهده متن
۶
بند ۴ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
3.08 MB
دانلود مشاهده متن
۷
بند ۵ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
4.51 MB
دانلود مشاهده متن
۸
بند ۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.87 MB
دانلود مشاهده متن
۹
بند ۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
6.02 MB
دانلود مشاهده متن
۱۰
بند ۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
15.94 MB
دانلود مشاهده متن
۱۱
بند ۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.19 MB
دانلود مشاهده متن
۱۲
بند ۱۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.7 MB
دانلود مشاهده متن
۱۳
بند ۱۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.51 MB
دانلود مشاهده متن
۱۴
بند ۱۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.92 MB
دانلود مشاهده متن
۱۵
بند ۱۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.76 MB
دانلود مشاهده متن
۱۶
بند ۱۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.11 MB
دانلود مشاهده متن
۱۷
بند ۱۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.48 MB
دانلود مشاهده متن
۱۸
بند ۱۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.14 MB
دانلود مشاهده متن
۱۹
بند ۱۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.84 MB
دانلود مشاهده متن
۲۰
بند ۱۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.97 MB
دانلود مشاهده متن
۲۱
بند ۱۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.53 MB
دانلود مشاهده متن
۲۲
بند ۲۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
9.1 MB
دانلود مشاهده متن
۲۳
بند ۲۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.98 MB
دانلود مشاهده متن
۲۴
بند ۲۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.29 MB
دانلود مشاهده متن
۲۵
بند ۲۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.43 MB
دانلود مشاهده متن
۲۶
بند ۲۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.26 MB
دانلود مشاهده متن
۲۷
بند ۲۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.7 MB
دانلود مشاهده متن
۲۸
بند ۲۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4 MB
دانلود مشاهده متن
۲۹
بند ۲۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.55 MB
دانلود مشاهده متن
۳۰
بند ۲۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.95 MB
دانلود مشاهده متن
۳۱
بند ۲۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.28 MB
دانلود مشاهده متن
۳۲
بند ۳۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.47 MB
دانلود مشاهده متن
۳۳
بند ۳۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.84 MB
دانلود مشاهده متن
۳۴
بند ۳۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.81 MB
دانلود مشاهده متن
۳۵
بند ۳۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
6.12 MB
دانلود مشاهده متن
۳۶
بند ۳۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.44 MB
دانلود مشاهده متن
۳۷
بند ۳۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.25 MB
دانلود مشاهده متن
۳۸
بند ۳۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.15 MB
دانلود مشاهده متن
۳۹
بند ۳۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.94 MB
دانلود مشاهده متن
۴۰
بند ۳۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.8 MB
دانلود مشاهده متن
۴۱
بند ۳۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.61 MB
دانلود مشاهده متن
۴۲
بند ۴۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۴۳
بند ۴۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.39 MB
دانلود مشاهده متن
۴۴
بند ۴۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.83 MB
دانلود مشاهده متن
۴۵
بند ۴۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.42 MB
دانلود مشاهده متن
۴۶
بند ۴۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۴۷
بند ۴۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.53 MB
دانلود مشاهده متن
۴۸
بند ۴۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.77 MB
دانلود مشاهده متن
۴۹
بند ۴۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.71 MB
دانلود مشاهده متن
۵۰
بند ۴۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.56 MB
دانلود مشاهده متن
۵۱
بند ۴۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.16 MB
دانلود مشاهده متن
۵۲
بند ۵۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.98 MB
دانلود مشاهده متن
۵۳
بند ۵۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.83 MB
دانلود مشاهده متن
۵۴
بند ۵۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.1 MB
دانلود مشاهده متن
۵۵
بند ۵۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.01 MB
دانلود مشاهده متن
۵۶
بند ۵۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.06 MB
دانلود مشاهده متن
۵۷
بند ۵۵ استغفار هفتابندی امیرالمومنین (ع)
3.44 MB
دانلود مشاهده متن
۵۸
بند ۵۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.57 MB
دانلود مشاهده متن
۵۹
بند ۵۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.93 MB
دانلود مشاهده متن
۶۰
بند ۵۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.55 MB
دانلود مشاهده متن
۶۱
بند ۵۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.06 MB
دانلود مشاهده متن
۶۲
بند ۶۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.4 MB
دانلود مشاهده متن
۶۳
بند ۶۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.08 MB
دانلود مشاهده متن
۶۴
بند ۶۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.15 MB
دانلود مشاهده متن
۶۵
بند ۶۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.8 MB
دانلود مشاهده متن
۶۶
بند ۶۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.16 MB
دانلود مشاهده متن
۶۷
بند ۶۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.81 MB
دانلود مشاهده متن
۶۸
بند ۶۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.29 MB
دانلود مشاهده متن
۶۹
بند ۶۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.55 MB
دانلود مشاهده متن
۷۰
بند ۶۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۷۱
بند ۶۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.23 MB
دانلود مشاهده متن
۷۲
بند ۷۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.27 MB
دانلود مشاهده متن
۷۳
[[ فایل فشرده ]] - مجموعه استغفار ۷۰ بندی امیرالمومنین (ع)
268.06 MB
دانلود

  دیدگاه‌ها

 • نرگس عباسی جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ir Permalink

  اشکی ندارم، سطحم پایینتر از این حرفاست.

  ولی اعتقاد دارم که این خوندن ها ی روز تاثیر خودش رو میذاره

  مثل قطره ی آبی که هر روز به سنگ میخوره، بالاخره ی روز این

  سنگ شکافته میشه.

  ای کاش زمان خواندنش مشخص تر بود.بعد از نماز صبح یا قبل خواب

  دوست دارم دکتر مطیعی عزیز.

 • محتبی پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام :
  سلام مرا به آقای مطیعی برسانید وبه او بگویید همه برنامه هاشون بی نطیر است بخصوص استغفار 70 بند امیر المومنین امیدوارم همیشه در پناه خدا باشید وموفق وپیروز در راهتان

 • وحید آخوندی شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام دکتر مطیعی عزیز به حق شهدا خدا وجودت رو برای ما حفظ کنه و خوشا باحال شما که درد مردم رو داری و دلسوز رهبری و حاج قاسم هستی

 • اعظم پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام ... عالی بود ... خدا حافظ شما و خانواده باشد ان شاءالله

 • الهام پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  بهترین عیدی بود که گرفتم ،خیلی وقته منتظرش بودم ،تو هرسایتمی گشتم پیدا نکردم ،با تمام قلب دعاتون میکنم ،فقط اگه یکیش کنین خیلی عالی میشه میشه هرشب گوش کرد،اجرتون با امام حسین.

 • عبد پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  حاج میثم ممنون بابت این ۳۰ روز

 • فاطمه پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سپاس بیکران ... اجرتان با امیرمومنان علی ع. التماس دعا

 • ابویی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام . لطفا متن نوشتاری کاملش هم بزاربن

 • مریم پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  عالی عالی خدا خیرتون بده کاش بدون روضه هم یکجا فقط دعا را بزارید ما فایلش را داشته باشیم هر هفته بخونیم

 • محمدامین نوروزی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام حاج میثم مطیعی عزیز عید فطر بر شما مبارک.خداقوت بابت اینکه سی شب وقت گذاشتید و ما رو خوشحال کنید فقط ازتون خواهش مندم خواهش مندم خواهش مندم سلام مرا به حاج میثم مطیعی عزیز و عشق برسانید.

 • مهدی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  درود خدا بر حاج میثم. من خارج از ایران هستم و هیچ موقع تو مجالس شرکت نکردم فقط از طریق این سایت با مداحی آشنا شدم. من روضه امام رضا از زبان اباصلت برام خیلی تاثیر گذار بود امیدوارم آقا امام رضا قسمت کنه که وقتی اوضاع درست شد و کرونا از بین رفت بیام ایران حرم و تو صحن گوهرشاد روضه گوش بدم. خدا به شما خیر بده که من رو از تنهایی در آوردین و با ائمه معصوم آشنا کردین.

 • خانم عیلزاده چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  میشه 70 تا رو بدون روزه یکی کنید و در اختیار ما قرار بدید؟

 • حلما اسبرانی شاهبازی جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام ممنونم ازتون ولی خواهش اینکه برای ما نوجوان ها هم کلاس بزارین حضوری لطفا این رو به حاج میثم مطیعی عزیز برسونید و بگید اجرتون با امام زمان (عج الله تعالی فرج )

 • حامد شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام حاج میثم من تو حاشیه تهران بودم حسرت به دلم موند که یکبار تو مجلس شما حاضر تو ماه مبارک که نشد .حیف

 • بدون نام یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام خیلی ممنون از اینکه متن استغفار رو گذاشتید از برادر عزیز حاج میثم ممنونم که سی شب ما ه رمضان ما رو به فیض رسوندن و متن استغفار رو در اختیار مخاطبانشون گذاشتن به حق مولا علی عاقبت بخیر شن ان شاالاه من با این استغفار زیبا اشنا نبودم سعی میکنم در کلاسهای قران برای دوستانم این استغار رو بخونم

 • علی مدد "جعفری" دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام واحترامات: کسانیکه در راه اسلام ومذهب امام جعفرصادق علیه السلام زحمت می‌شکند درپناه خداوند وامام زمان عجل الله فرج الشریف باشند، واگر امکانش باشد استغفار۷۰ بندرا به صورت متن وصدا دانلود شود در دسترس قرار بدهید. تشکر

 • محمد سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ir Permalink

  آقای مطیعی انشالله عاقبت بخیر بشید

 • عاصی یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ir Permalink

  بسیار شنیدنی و زیبا و دلنشین.
  اجر آقای مطیعی با حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام).
  چقدر با این مناجات خوانی زیبا اشک ریختم و شرمنده شدم.
  اجر منتشرکنندگان هم با حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام)

 • شفیعی جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ir Permalink

  مرسی آقای مطیعی بابت دعا هاومداحیاتون برا ما جوونا خیلی خیلی دعا کنید اللخصوص من بنده حقیر خدا

نشانی صفحات رسمی حاج میثم مطیعی در اینستاگرام، تلگرام، بله، سروش، ایتا، روبیکا و آپارات: MeysamMotiee@