پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

امامزاده قاضی الصابر (ع)

« مراسم عزاداری شهادت امام باقر (ع) »

سخنران: حجت‌الاسلام استاد قرائتی

مداحی: حاج حنیف طاهری و حاج میثم مطیعی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - از ساعت ۲۰

مكان: تهران، میدان شيخ بهایی، ده ونک

امامزاده قاضی الصابر (علیه‌السّلام)

استغفار ۷۰ بندی امیرالمؤمنین (ع)

[ گنجینه دعا و مناجات ]
موضوع: استغفار ۷۰ بندی امیرالمؤمنین علی (ع)
با نوای: حاج میثم مطیعی
اجرا شده: ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰
 

دریافت فایل الکترونیکی (PDF) متن استغفار ۷۰ بندی حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود متن
۱
توضیحی در باب استغفار هفتاد بندی امیرالمؤمنین (ع)
6.23 MB
دانلود
۲
توضیحاتی در باب استغفار هفتادبندی امیرالومنین (ع)
4.58 MB
دانلود
۳
بند ۱ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
16.13 MB
دانلود مشاهده متن
۴
بند ۲ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
5.5 MB
دانلود مشاهده متن
۵
بند ۳ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
2.82 MB
دانلود مشاهده متن
۶
بند ۴ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
3.08 MB
دانلود مشاهده متن
۷
بند ۵ استغفار هفتاد بندی امیرالمومنین (ع)
4.51 MB
دانلود مشاهده متن
۸
بند ۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.87 MB
دانلود مشاهده متن
۹
بند ۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
6.02 MB
دانلود مشاهده متن
۱۰
بند ۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
15.94 MB
دانلود مشاهده متن
۱۱
بند ۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.19 MB
دانلود مشاهده متن
۱۲
بند ۱۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.7 MB
دانلود مشاهده متن
۱۳
بند ۱۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.51 MB
دانلود مشاهده متن
۱۴
بند ۱۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.92 MB
دانلود مشاهده متن
۱۵
بند ۱۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.76 MB
دانلود مشاهده متن
۱۶
بند ۱۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.11 MB
دانلود مشاهده متن
۱۷
بند ۱۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.48 MB
دانلود مشاهده متن
۱۸
بند ۱۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.14 MB
دانلود مشاهده متن
۱۹
بند ۱۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.84 MB
دانلود مشاهده متن
۲۰
بند ۱۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.97 MB
دانلود مشاهده متن
۲۱
بند ۱۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.53 MB
دانلود مشاهده متن
۲۲
بند ۲۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
9.1 MB
دانلود مشاهده متن
۲۳
بند ۲۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.98 MB
دانلود مشاهده متن
۲۴
بند ۲۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.29 MB
دانلود مشاهده متن
۲۵
بند ۲۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.43 MB
دانلود مشاهده متن
۲۶
بند ۲۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.26 MB
دانلود مشاهده متن
۲۷
بند ۲۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.7 MB
دانلود مشاهده متن
۲۸
بند ۲۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4 MB
دانلود مشاهده متن
۲۹
بند ۲۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.55 MB
دانلود مشاهده متن
۳۰
بند ۲۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.95 MB
دانلود مشاهده متن
۳۱
بند ۲۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.28 MB
دانلود مشاهده متن
۳۲
بند ۳۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.47 MB
دانلود مشاهده متن
۳۳
بند ۳۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.84 MB
دانلود مشاهده متن
۳۴
بند ۳۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.81 MB
دانلود مشاهده متن
۳۵
بند ۳۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
6.12 MB
دانلود مشاهده متن
۳۶
بند ۳۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.44 MB
دانلود مشاهده متن
۳۷
بند ۳۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.25 MB
دانلود مشاهده متن
۳۸
بند ۳۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.15 MB
دانلود مشاهده متن
۳۹
بند ۳۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.94 MB
دانلود مشاهده متن
۴۰
بند ۳۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.8 MB
دانلود مشاهده متن
۴۱
بند ۳۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.61 MB
دانلود مشاهده متن
۴۲
بند ۴۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۴۳
بند ۴۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.39 MB
دانلود مشاهده متن
۴۴
بند ۴۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.83 MB
دانلود مشاهده متن
۴۵
بند ۴۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.42 MB
دانلود مشاهده متن
۴۶
بند ۴۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۴۷
بند ۴۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.53 MB
دانلود مشاهده متن
۴۸
بند ۴۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.77 MB
دانلود مشاهده متن
۴۹
بند ۴۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.71 MB
دانلود مشاهده متن
۵۰
بند ۴۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.56 MB
دانلود مشاهده متن
۵۱
بند ۴۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.16 MB
دانلود مشاهده متن
۵۲
بند ۵۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.98 MB
دانلود مشاهده متن
۵۳
بند ۵۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.83 MB
دانلود مشاهده متن
۵۴
بند ۵۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.1 MB
دانلود مشاهده متن
۵۵
بند ۵۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.01 MB
دانلود مشاهده متن
۵۶
بند ۵۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.06 MB
دانلود مشاهده متن
۵۷
بند ۵۵ استغفار هفتابندی امیرالمومنین (ع)
3.44 MB
دانلود مشاهده متن
۵۸
بند ۵۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.57 MB
دانلود مشاهده متن
۵۹
بند ۵۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.93 MB
دانلود مشاهده متن
۶۰
بند ۵۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.55 MB
دانلود مشاهده متن
۶۱
بند ۵۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.06 MB
دانلود مشاهده متن
۶۲
بند ۶۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
1.4 MB
دانلود مشاهده متن
۶۳
بند ۶۱ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.08 MB
دانلود مشاهده متن
۶۴
بند ۶۲ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.15 MB
دانلود مشاهده متن
۶۵
بند ۶۳ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.8 MB
دانلود مشاهده متن
۶۶
بند ۶۴ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.16 MB
دانلود مشاهده متن
۶۷
بند ۶۵ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
4.81 MB
دانلود مشاهده متن
۶۸
بند ۶۶ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.29 MB
دانلود مشاهده متن
۶۹
بند ۶۷ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.55 MB
دانلود مشاهده متن
۷۰
بند ۶۸ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
2.34 MB
دانلود مشاهده متن
۷۱
بند ۶۹ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
3.23 MB
دانلود مشاهده متن
۷۲
بند ۷۰ استغفار هفتادبندی امیرالمومنین (ع)
5.27 MB
دانلود مشاهده متن
۷۳
[[ فایل فشرده ]] - مجموعه استغفار ۷۰ بندی امیرالمومنین (ع)
268.06 MB
دانلود

  دیدگاه‌ها

 • نرگس عباسی جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ir Permalink

  اشکی ندارم، سطحم پایینتر از این حرفاست.

  ولی اعتقاد دارم که این خوندن ها ی روز تاثیر خودش رو میذاره

  مثل قطره ی آبی که هر روز به سنگ میخوره، بالاخره ی روز این

  سنگ شکافته میشه.

  ای کاش زمان خواندنش مشخص تر بود.بعد از نماز صبح یا قبل خواب

  دوست دارم دکتر مطیعی عزیز.

 • محتبی پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام :
  سلام مرا به آقای مطیعی برسانید وبه او بگویید همه برنامه هاشون بی نطیر است بخصوص استغفار 70 بند امیر المومنین امیدوارم همیشه در پناه خدا باشید وموفق وپیروز در راهتان

 • وحید آخوندی شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام دکتر مطیعی عزیز به حق شهدا خدا وجودت رو برای ما حفظ کنه و خوشا باحال شما که درد مردم رو داری و دلسوز رهبری و حاج قاسم هستی

 • اعظم پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام ... عالی بود ... خدا حافظ شما و خانواده باشد ان شاءالله

 • الهام پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  بهترین عیدی بود که گرفتم ،خیلی وقته منتظرش بودم ،تو هرسایتمی گشتم پیدا نکردم ،با تمام قلب دعاتون میکنم ،فقط اگه یکیش کنین خیلی عالی میشه میشه هرشب گوش کرد،اجرتون با امام حسین.

 • عبد پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  حاج میثم ممنون بابت این ۳۰ روز

 • فاطمه پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سپاس بیکران ... اجرتان با امیرمومنان علی ع. التماس دعا

 • ابویی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام . لطفا متن نوشتاری کاملش هم بزاربن

 • مریم پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  عالی عالی خدا خیرتون بده کاش بدون روضه هم یکجا فقط دعا را بزارید ما فایلش را داشته باشیم هر هفته بخونیم

 • محمدامین نوروزی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام حاج میثم مطیعی عزیز عید فطر بر شما مبارک.خداقوت بابت اینکه سی شب وقت گذاشتید و ما رو خوشحال کنید فقط ازتون خواهش مندم خواهش مندم خواهش مندم سلام مرا به حاج میثم مطیعی عزیز و عشق برسانید.

 • مهدی پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  درود خدا بر حاج میثم. من خارج از ایران هستم و هیچ موقع تو مجالس شرکت نکردم فقط از طریق این سایت با مداحی آشنا شدم. من روضه امام رضا از زبان اباصلت برام خیلی تاثیر گذار بود امیدوارم آقا امام رضا قسمت کنه که وقتی اوضاع درست شد و کرونا از بین رفت بیام ایران حرم و تو صحن گوهرشاد روضه گوش بدم. خدا به شما خیر بده که من رو از تنهایی در آوردین و با ائمه معصوم آشنا کردین.

 • خانم عیلزاده چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  میشه 70 تا رو بدون روزه یکی کنید و در اختیار ما قرار بدید؟

 • حلما اسبرانی شاهبازی جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام ممنونم ازتون ولی خواهش اینکه برای ما نوجوان ها هم کلاس بزارین حضوری لطفا این رو به حاج میثم مطیعی عزیز برسونید و بگید اجرتون با امام زمان (عج الله تعالی فرج )

 • حامد شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام حاج میثم من تو حاشیه تهران بودم حسرت به دلم موند که یکبار تو مجلس شما حاضر تو ماه مبارک که نشد .حیف

 • بدون نام یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام خیلی ممنون از اینکه متن استغفار رو گذاشتید از برادر عزیز حاج میثم ممنونم که سی شب ما ه رمضان ما رو به فیض رسوندن و متن استغفار رو در اختیار مخاطبانشون گذاشتن به حق مولا علی عاقبت بخیر شن ان شاالاه من با این استغفار زیبا اشنا نبودم سعی میکنم در کلاسهای قران برای دوستانم این استغار رو بخونم

 • علی مدد "جعفری" دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ir Permalink

  سلام واحترامات: کسانیکه در راه اسلام ومذهب امام جعفرصادق علیه السلام زحمت می‌شکند درپناه خداوند وامام زمان عجل الله فرج الشریف باشند، واگر امکانش باشد استغفار۷۰ بندرا به صورت متن وصدا دانلود شود در دسترس قرار بدهید. تشکر

 • محمد سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ir Permalink

  آقای مطیعی انشالله عاقبت بخیر بشید

 • عاصی یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ ir Permalink

  بسیار شنیدنی و زیبا و دلنشین.
  اجر آقای مطیعی با حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام).
  چقدر با این مناجات خوانی زیبا اشک ریختم و شرمنده شدم.
  اجر منتشرکنندگان هم با حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب(علیه السلام)

 • شفیعی جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ir Permalink

  مرسی آقای مطیعی بابت دعا هاومداحیاتون برا ما جوونا خیلی خیلی دعا کنید اللخصوص من بنده حقیر خدا

 • ناشناس جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  چیدمان مطالب بسیار عالیه

 • Mr Meme سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  خیلی عالی
  اجرتون با حضرت امیر -ع-

 • ملتمس دعا سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  خدا اجرتون بده ، بسیار عالی
  فایل فشرده دانلود نشد متاسفانه
  و ایکاش این هفتاد بند بصورت یه فایل بود

 • لبیک یا حسین چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  سلام ممنونم اجرتون با صاحب الزمان
  لطفا فایل فشرده طوری بزارید که بشه دانلود کرد و مدتش بیش از طولانی نباشه .کم حجم باشه

 • یا ستار العیوب پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  عالی. بی‌نظیر.
  خدایاااا! از گناهانمون بگذر...
  ظهور حضرت حجت رو برسون

 • سیده ربابه حبیبی سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ir Permalink

  سلام ممنون از ایشون بابت صوت بی نظیرشون آجر همه با اباالفضل العباس

 • یزدانی شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ir Permalink

  با سلام و احترام.
  من از سایتتون بسیار زیاد استفاده میکنم.
  لازم دونستم اینجا یک تشکر بابت این نظم فوق العاده در سایتتون کنم.
  خدا خیرتان بدهد.

 • بنده خدا پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ir Permalink

  آقا خیلی عالی اجرتون با امام حسین

 • صادقی شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ ir Permalink

  عالی

 • صادق حیدری جمعه ۶ بهمن ۱۴۰۲ ir Permalink

  خدا خیرتون بده. نمیدونید چقدر منتظر چنین صوتی بودم. خدا براتون بسازه

 • خانم شبانی جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ ir Permalink

  با سلام و خدا قوت .خدایا شکرت که نعمت بزرگ صدای دلنشین آقای دکتر را به ما عطا کردی .خدایا سعادت و عاقبت بخیری نصیب ایشان و خانواده محترم ایشان عطا بفرما .

 • علی خزایی سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ir Permalink

  سلام وقت بخیر
  استاد تشکر که چشمان ما رو با اشک آشنا کردی

 • مریم رجب فرد چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ir Permalink

  عالی اجرکم عند الله

 • مرتضی خالقی سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ir Permalink

  سلام دوستان هر کس این پیامو میخونه منم دعا کنه.خدا گره از کارتون برداره

 • زهرا دادگستر سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ ir Permalink

  بسیار عالی

 • باران جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ ir Permalink

  تازه با این استغفار آشنا شدم. خدایا آنکس که مرا با این استغفار آشنا کرد را در پناه خودت محفوظ بدار و راهنمای راهش باش.

 • پریگل دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ir Permalink

  عالی