پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

امامزاده قاضی الصابر (ع)

« مراسم عزاداری شهادت امام باقر (ع) »

سخنران: حجت‌الاسلام استاد قرائتی

مداحی: حاج حنیف طاهری و حاج میثم مطیعی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - از ساعت ۲۰

مكان: تهران، میدان شيخ بهایی، ده ونک

امامزاده قاضی الصابر (علیه‌السّلام)

دعای پایانی مراسم‌ها

[ گنجینه صوتی ]
عنوان: دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین ادعیه مأثور
با نوای: حاج میثم مطیعی
ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود متن
۱
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین ادعیه مأثور
4.14 MB
دانلود
۲
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین ادعیه مأثور
2.68 MB
دانلود
۳
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای پنجم صحیفه سجادیه (1)
5.26 MB
دانلود
۴
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای پنجم صحیفه سجادیه (2)
5.85 MB
دانلود
۵
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه (1)
6.57 MB
دانلود
۶
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای ششم صحیفه سجادیه (2)
2.83 MB
دانلود
۷
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای هفتم صحیفه سجادیه
4.58 MB
دانلود
۸
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (1)
2.76 MB
دانلود
۹
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (2)
4.82 MB
دانلود
۱۰
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه (3)
3.59 MB
دانلود
۱۱
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (1)
3.87 MB
دانلود
۱۲
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای نهم صحیفه سجادیه (2)
2.99 MB
دانلود
۱۳
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای دهم صحیفه سجادیه
4.08 MB
دانلود
۱۴
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه (1)
4.99 MB
دانلود
۱۵
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه (2)
3.91 MB
دانلود
۱۶
دعای پایانی مراسم بر اساس فراز هایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (1)
5.9 MB
دانلود
۱۷
دعای پایانی مراسم بر اساس فراز هایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (2)
7.63 MB
دانلود
۱۸
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (3)
5.63 MB
دانلود
۱۹
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (4)
6.88 MB
دانلود
۲۰
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای داوزدهم صحیفه سجادیه (5)
7.31 MB
دانلود
۲۱
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (1)
10.03 MB
دانلود
۲۲
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (2)
5.21 MB
دانلود
۲۳
دعای پایانی مراسم براساس فراز هایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه (3)
5.97 MB
دانلود
۲۴
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای پانزدهم صحیفه سجادیه
5.22 MB
دانلود
۲۵
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (1)
6.82 MB
دانلود
۲۶
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (2)
4.5 MB
دانلود
۲۷
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (3)
5.73 MB
دانلود
۲۸
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (4)
4.5 MB
دانلود
۲۹
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (5)
5.14 MB
دانلود مشاهده متن
۳۰
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (6)
7.01 MB
دانلود
۳۱
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (7)
10.47 MB
دانلود
۳۲
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (۸)
7.47 MB
دانلود
۳۳
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (9)
7.1 MB
دانلود
۳۴
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازی از دعای شانزدهم صحیفه سجادیه (10)
7.95 MB
دانلود
۳۵
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هفدهم صحیفه سجادیه (1)
2.55 MB
دانلود
۳۶
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هفدهم صحیفه سجادیه (2)
2.25 MB
دانلود
۳۷
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هفدهم صحیفه سجادیه (3)
1.98 MB
دانلود
۳۸
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای هفدهم صحیفه سجادیه (4)
2.87 MB
دانلود
۳۹
دعای پایانی مراسم بر اساس دعای هجدهم صحیفه سجادیه
1.78 MB
دانلود
۴۰
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 21 صحیفه سجادیه (1)
2.16 MB
دانلود
۴۱
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 21 صحیفه سجادیه (2)
3.15 MB
دانلود
۴۲
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 21 صحیفه سجادیه (3)
2.43 MB
دانلود
۴۳
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 21 صحیفه سجادیه (4)
2.58 MB
دانلود
۴۴
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 22 صحیفه سجادیه (1)
2.85 MB
دانلود
۴۵
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 22 صحیفه سجادیه (2)
3.33 MB
دانلود
۴۶
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 22 صحیفه سجادیه (3)
3.4 MB
دانلود
۴۷
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 22 صحیفه سجادیه (4)
3.29 MB
دانلود
۴۸
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 22 صحیفه سجادیه (5)
3.01 MB
دانلود
۴۹
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 23 صحیفه سجادیه (1)
2.41 MB
دانلود
۵۰
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 23 صحیفه سجادیه (2)
2.89 MB
دانلود
۵۱
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 23 صحیفه سجادیه (3)
2.62 MB
دانلود
۵۲
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 23 صحیفه سجادیه (4)
3.2 MB
دانلود
۵۳
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 24 صحیفه سجادیه (1)
3.95 MB
دانلود
۵۴
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 24 صحیفه سجادیه (2)
2.77 MB
دانلود
۵۵
دعای پایانی مراسم بر اساس مضامین دعای 24 صحیفه سجادیه (3)
4.2 MB
دانلود
۵۶
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 27 صحیفه سجادیه
6.36 MB
دانلود
۵۷
دعای پایانی مراسم ​ براساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه (1)
5.1 MB
دانلود
۵۸
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 51 صحیفه سجادیه (2)
4.73 MB
دانلود
۵۹
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (1)
4.38 MB
دانلود
۶۰
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 53 صحیفه سجادیه (2)
5.62 MB
دانلود
۶۱
دعای پایانی مراسم بر اساس فراز هایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (1)
4.28 MB
دانلود
۶۲
دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 54 صحیفه سجادیه (2)
5.04 MB
دانلود
۶۳
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (1)
2.4 MB
دانلود
۶۴
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (2)
1.78 MB
دانلود
۶۵
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (3)
3.32 MB
دانلود
۶۶
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (4)
3.52 MB
دانلود
۶۷
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (5)
4.38 MB
دانلود
۶۸
دعای پایانی مراسم براساس فرازهای از دعای مکارم الاخلاق (6)
5.02 MB
دانلود
۶۹
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (7)
5.17 MB
دانلود
۷۰
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق (8)
4.24 MB
دانلود
۷۱
دعای پایانی مراسم براساس فرازهای دعای عالیه المضامین (1)
4.5 MB
دانلود
۷۲
دعای پایانی مراسم براساس فرازهای دعای عالیه المضامین (2)
3.32 MB
دانلود
۷۳
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای عالیة المضامین(3)
5.38 MB
دانلود
۷۴
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای عالیه المضامین (4)
3.97 MB
دانلود
۷۵
دعای پایانی مراسم بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین (5)
4.77 MB
دانلود
۷۶
دعای پایانی مراسم بر اساس فراز هایی از دعای عالیه المضامین(6)
755.56 KB
دانلود
۷۷
دعای پایانی مراسم براساس فرازهایی از دعای عالیة المضامین (7)
4.62 MB
دانلود

  دیدگاه‌ها

 • بدون نام سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ir Permalink

  عالی بود.من مداحم.فایلها خیلی کاربردیه.خدا خیرتون بده

 • بدون نام پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ir Permalink

  خیلی عالی بود. الان می فهمم که حاج میثم واقعا برای تمام قسمت های مداحی اش وقت می ذاره. اون از روضه و مقتلش که واقعا مستند می خونه. اون از شعر های پر مغز و پرمعنی اش و سبک های سنتی اش و این هم از دعاهای پایانی هدف دارش.
  خداوند به ایشان و تمامی بچه هایی که زحمت می کشند تا این معارف الهی به ما این جوری مرتب و دسته بندی شده برسه خیر عطا کند. دم همتون گرم ....
  یاعلی

 • مصطفی شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ ir Permalink

  خدا خیرتون بده// اجرتون با حضرت زهرا (س)
  واقعا کاربردیه!!
  یا علی

 • مجتبی سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ir Permalink

  اجرکم عندالله-واقعا تشکر

 • محسن حبیبی شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ir Permalink

  با سلام.من مداح هستم و همیشه از اشعار و سبکهای عالی دکتر استفاده میکنم.از اینکه زحمت میکشید هم متن اشعار و هم صوت رو در اختیار ما قرار میدید واقعا تشکر.خدا خیرتون بده.اجرتون با خود اهل بیت.از طرف حقیر از دکتر تشکر کنید و بفرمایید که مارو حلال کنن.التماس دعا.ارادتمند حبیبی

 • ... پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴ ir Permalink

  با سلام
  مسوولین محترم سایت خدا واقعا خیرتون بده برای این قسمت به طور خاص..
  از بهترین قسمت های برنامه ,همین دعاهای ماثوره است که با دقت نظر شما اینجا دسته بندی شده..عاقبت به خیر بشید ان شاالله ...

 • بدون نام جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴ ir Permalink

  باعرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی نوکران حضرت اباعبدالله.
  اگر ممکنه همه ی دعا ها رو در قالب فایل زیپ قرار بدید تا بتونیم همه رو یکجا دانلود کنیم خیلی بهتر میشه.

 • رسول محققی شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ir Permalink

  حقیر از نوحه های حاج آقا مطیعی زیاد استفاده می کنم
  ایشون واقعا نابغه هستند

  انشالله به حق بی بی زینب پایدار باشند

 • رحیمی جمعه ۲۲ آبان ۱۳۹۴ ir Permalink

  سلام. با تشکر از زحمات شما و اقدام بسیار عالی تون برای اشاعه فرهنگ غنی تشیع . میخواستم خواهش کنم فایل فشرده این دعاهای پایانی رو بزارید. با سپاس

 • علی چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ir Permalink

  سلام ، ممنون اززحماتتون ، چرا همیشه به دنبال فایل صوتی یا کلیپ هستید درحالیکه باید همیشه سعی کنید متن دعا ها رابرای استفاده درسایت قرار بدهید آخه تو مملکت ما که حال ووضع اینترنت معلومه کسی اینترنت پرسرعت نداره که فایل های تصویری وصوتی دانلود کنه برای داشتن اینترنت پرسرعت که باید خونه وزندگی رافروخت تا کمی اینترنت با هزاران فیلتر وبا قیمت جون تهیه کرد ، ما انقلاب کردیم تاریخ راعوض کنیم ولی همه چیز راخراب کردیم وتغییر دادیم به جز تاریــــخ ....

 • جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ ir Permalink

  بسیار سپاسگزارم