پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

فاطمیه سال 1401

فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب آخر
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب آخر

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۱۰ بازدید: ۳۱۱۲
[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: شام شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۶
ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب چهارم
۱۴۰۱/۱۰/۵
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب چهارم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۳۶۸۲
[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: شب شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۵
ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب سوم
۱۴۰۱/۱۰/۴
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب سوم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۳۲۵۵
[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۴
ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب دوم
۱۴۰۱/۱۰/۳
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب دوم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۶ بازدید: ۲۹۸۸
[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۳
ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب اول
۱۴۰۱/۱۰/۲
فاطمیه دوم ۱۴۰۱ / شب اول

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۲۸۱۲
[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲
ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب پنجم
۱۴۰۱/۹/۱۶
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب پنجم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۵۳۰۲
[فاطمیه اول]
هیأت میثاق با شهدا [دانشگاه امام صادق "علیه السلام"]
مناسبت: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب چهارم
۱۴۰۱/۹/۱۵
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب چهارم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۶۱۴۱
[فاطمیه اول]
هیأت میثاق با شهدا [دانشگاه امام صادق "علیه السلام"]
مناسبت: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج سید مجید بنی فاطمه و حاج میثم مطیعی
تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب سوم
۱۴۰۱/۹/۱۴
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب سوم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۵۶۰۱
[فاطمیه اول]
هیأت میثاق با شهدا [دانشگاه امام صادق "علیه السلام"]
مناسبت: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج مهدی رسولی و حاج میثم مطیعی
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب دوم
۱۴۰۱/۹/۱۳
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب دوم

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۵۰۷۲
[فاطمیه اول]
هیأت میثاق با شهدا [دانشگاه امام صادق "علیه السلام"]
مناسبت: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب اول
۱۴۰۱/۹/۱۲
فاطمیه اول ۱۴۰۱ / شب اول

فاطمیه سال ۱۴۰۱

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۶۹۱۰
[فاطمیه اول]
هیأت میثاق با شهدا [دانشگاه امام صادق "علیه السلام"]
مناسبت: ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
ادامه