پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

رمضان سال 1402

شب ۲۳ ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۲۴
شب ۲۳ ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۲۶۸۴
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: شب ۲۳ رمضان (شب قدر سوم)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
ادامه
شب ۲۲ ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۲۳
شب ۲۲ ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۱۴۵۴
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
ادامه
شب ۲۱ ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۲۲
شب ۲۱ ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۳۸۶۸
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: شب ۲۱ رمضان (شب قدر دوم)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
ادامه
شب بیستم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۲۱
شب بیستم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۶ بازدید: ۱۴۹۵
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
ادامه
شب نوزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۲۰
شب نوزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۴۵۶۷
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: شب ۱۹ رمضان (شب قدر اول)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
ادامه
شب هجدهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۱۹
شب هجدهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۱۴۴۶
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
ادامه
شب هفدهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۱۸
شب هفدهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۱۳۸۷
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: جمعه ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
ادامه
شب شانزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۱۷
شب شانزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۶ بازدید: ۱۳۲۶
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت دعای افتتاح
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
ادامه
شب پانزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۱۶
شب پانزدهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۱۴۴۲
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ادامه
شب چهاردهم ماه رمضان ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۱/۱۵
شب چهاردهم ماه رمضان ۱۴۰۲

رمضان سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۴ بازدید: ۱۷۰۷
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: قرائت دعای مجیر
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
ادامه