پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

فاطمیه سال 1402

فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب آخر
۱۴۰۲/۹/۲۶
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب آخر

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۸۷۷

[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شام شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب چهارم
۱۴۰۲/۹/۲۵
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب چهارم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۱۳ بازدید: ۱۶۱۷

[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شب شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب سوم
۱۴۰۲/۹/۲۴
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب سوم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۱۴ بازدید: ۱۹۱۳

[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۲۴

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب دوم
۱۴۰۲/۹/۲۳
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب دوم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۱۱ بازدید: ۲۰۹۵

[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب اول
۱۴۰۲/۹/۲۲
فاطمیه دوم ۱۴۰۲ / شب اول

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۱۰۹۳

[فاطمیه دوم]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی و برادر علی عشرتی
تاریخ: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب آخر
۱۴۰۲/۹/۶
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب آخر

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۳۸۷۷

[فاطمیه اول]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شام شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب چهارم
۱۴۰۲/۹/۵
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب چهارم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۸ بازدید: ۲۱۶۷

[فاطمیه اول]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شب شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج سید محمود علوی و حاج میثم مطیعی
تاریخ: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب سوم
۱۴۰۲/۹/۴
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب سوم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۵ بازدید: ۲۸۶۸

[فاطمیه اول]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب دوم
۱۴۰۲/۹/۳
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب دوم

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۷ بازدید: ۲۵۲۹

[فاطمیه اول]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) ویژه دختران بهشتی
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب اول
۱۴۰۲/۹/۲
فاطمیه اول ۱۴۰۲ / شب اول

فاطمیه سال ۱۴۰۲

تعداد فایل: ۹ بازدید: ۳۹۱۲

[فاطمیه اول]
[آستان مقدس امامزاده قاضي الصابر (ع)]
عنوان: مراسم سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) ویژه نوجوانان پسر
با نوای: حاج میثم مطیعی
تاریخ: پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲

 

 

+ مشاهده تصاویر مراسم 


+ مشاهده قطعه‌های ویدئویی مراسم > آپارات > صفحه رسمی حاج میثم مطیعی

ادامه