پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

خنجر یمنی را بردار

«ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله»
 

ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
با نعره حیدری ات باز، لرزه فکن بر تن کفار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله
«ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله»
 

ما لشکر حزب اللهیم، مژده نصر من اللهیم
ویران شدنت نزدیک است، ای دژ خیبر در راهیم
«ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله»
 

ما خشم خدای جلیلیم، هیبت بارش سجیلیم
کابوس شب استکبار، نابودی اسراییلیم
«ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله»
 

افسانه سازش بس کن، دشمن نشناسد جز قهر
آبروی سازشکاران، رفته ست تا ابدالدهر
«ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
ماشاء الله حزب الله
ماشاء الله حزب الله»

بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ ... هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار.... هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.
 

 

إنَّ الحسينَ قاما ... كيْ يَحفَظَ الإسلاما
امام حسین قیام کرد .... تا اسلام را حفظ کند


ردَّاً لفِسقِ يزيدْ ... إذْ عَطَّلَ الأحكاما
تا به فساد یزید پاسخ دهد‌ .... زیرا احکام اسلام را تعطیل کرد.


بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ ... هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار.... هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.
 

 

خَطُّ الحسينِ قائم ... حتى ظُهورِ القائم
راه امام حسین .... تا ظهور ادامه دارد


ها هُم أحرارُ الدُّنيا ... قد سَطَّروا المَلاحم
اینان آزادگان جهانند.... که حماسه ها آفریدند


بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ ... هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
بین ذلت و پیکار.... هیهات اگر ذلت را انتخاب کنیم


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.
 

 

في اليمنِ صبرٌ و صُمود ... في اليمنِ للهِ جُنود
در یمن صبر و پایداری است.... در یمن، خداوند سربازانی دارد


قد قَلعوا قرنَ الشيطان ... تبَّتْ أيديْ آلِ سعود
شاخ شیطان را از ریشه برکندند.... بریده باد دستان آل سعود


بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ ... هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.
 

 

خيبرُ خيبرُ يا صُهيون ... جيشُ محمدَ قادمون
ای صهیون، خیبر را به یاد آور... ارتش محمد (ص) در راه است


إسرائيلُ زائلةٌ ... حزبُ اللهِ مُنتصرون
اسرائیل نابود شدنی است... حزب الله پیروز است


بَيْنَ الذِّلَّةِ و السِّلَّةْ ... هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةْ
لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.


لنْ نركعَ إلّا للهْ
جز برای خدا سر خم نخواهیم کرد.
 

شاعر: دکتر محمدمهدی سیار
نغمه پرداز: دکتر مصطفی منتظری

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود
۱
خنجر یمنی را بردار (واحد تند)
10.61 MB
دانلود صوت
۲
ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار (واحد)
2.43 MB
دانلود صوت
۳
ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار
3 MB
دانلود صوت
۴
خنجر یمنی را بردار (واحد تند)
10.61 MB
دانلود صوت
۵
ای لشکر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار (مداحی فارسی عربی)
10.61 MB
دانلود صوت