پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

مداحی انگلیسی به یاد مسلمانان مظلوم نیجریه

Just like your Jaun

شبیه جون

I wish to give my life lying down in your hands

آرزو میکنم که جان دهم در حالی که میان دستان تو آرمیده باشم

I am your servant

من خادم شما هستم

Accept me my master take my hand in your hand

مولای من مرا بپذیر و دستم را در دستانت بگیر

Just like Bilal

شبیه بلال...

Soothing Zahra with the Adhan in all your lands

که تسکین میداد حضرت زهرا (س) را با اذان در سرزمین تو...

 

Only crime we have, love of our master

تنها جرمی که داریم ، حب تو مولای ماست

Everything we gave, For love of Zahra

هرچه که دادیم، بخاطر حب حضرت زهرا(س) است

Love for your family, Day of Ashura

عشق برای خاندان تو، (در) روز عاشورا...

 

May whiteness of my beard be soaked in blood

سپیدی محاسنم به خون خضاب گردد

My life’s for you

زندگی ام برای توست

May everything that I have be turned to dust

هرچه که دارم تبدیل به خاک گردد

My life’s for you

زندگی ام برای توست

Even if upon my children death is rushed

حتی اگر مرگ به سمت فرزندان من هجوم آورد...

My life’s for you

زندگی ام برای توست...

 

Love of Ali, this is what it costs

حب علی، تقاصش این هست...

I am at peace, in master I’m lost

من در اوج آرامشم، (زیرا) فنای در (راه) مولایم شده ام

He’s there for me, till the very last

او هست برای من، تا آخرین لحظه...

Na’mal ameer, Hussain Tharallah X3

نعم الامیر حسین ثارالله

 

All of my life,

تمام عمر...

I wanted nothing more than to be lost in you

هیچ چیز بیشتر از فنا شدن در راه تو طلب نکردم

At your service,

در خادمی تو هستم با

Be a friend with all those who are in love with you

دوست بودن با هرکه محب توست...

Be a nightmare,

و کابوس بودن...

For your enemies those who stand against the truth

برای دشمنانت همان کسانی که در ضدیت با حق ایستاده اند

 

 

Please accept from me, my six Ismails (/Ishmael)

از من بپذیر، شش اسماعیلم را

I burn in your love, just like Ibraheem (/Abraham)

در حب تو می سوزم، مثل ابراهیم

Tell lady Zainab, you’ve found a friendly

بگو به خانم زینب (س)، که یک دوست دار یافته ای...

 

They are killing all your lovers in the world, al-‘ajal!

دارند تمام محبین تو را در عالم قتل عام میکنند - العجل

And now the cries of Zaria can be heard, al-‘ajal!

و حالا فریادهای زاریا به گوش می رسد - العجل

Blood flows even as we say these words, al-‘ajal!

خون جاری میشود در همین موقع که داریم این حرف ها را بیان میکنیم - العجل

 

Master return, the skies are restless

آقا بیا، که آسمان ها بی قرارند

Earth is bloodied, mountains in distress

زمین به خون نشسته، و کوهها پریشانند

Feeling circled, without you helpless

بدون تو احساس محاصره بودن داریم در بی یاوری...

Na’mal ameer, Hussain Tharallah X3

نعم الامیر حسین ثارالله

 

Zaariah,

زاریا

You have become into another Karbala

یک کربلای دگر شدی

Your Arbaeen,

(از) اربعینت

With bleeding hearts we’re still waiting for our leader

با قلب های مجروح برای زعیم خویش چشم انتظاریم

Shaikh Zakzaki,

شیخ زکزاکی

Ou-r love, o-ur pain, with him are our Duas

عشق ما، درد ما، که همراه اوست دعاهای ما

 

They keep dividing, ending relations

آنها تفرقه ایجاد میکنند، به روابط پایان میدهند

We’ll keep uniting, all of the nations

ما اتحاد ایجاد میکنیم، بین تمام مردمان

You taught us to love, you taught us patience

تو به ما آموختی عشق را، تو به ما آموختی صبر را

 

You taught the world the meaning of compassion – Oh Shaheed

تو به جهان آموختی معنی شفقت را آموختی ای شهید

 

You fought with words and stood against oppression – Oh Shaheed

تو جنگیدی با حرفهایت و در مقابل ظلم ایستادی – ای شهید

You taught us to live free under suppression – Oh Shaheed

تو به ما آموختی در ظل سرکوب با حریت زندگی کردن را – ای شهید

 

You are the son, son of Khomaini

تو فرزند امام خمینی (ره) هستی

Steadfast you stand, a true Hussaini

استوار ایستاده ای ، یک حسینی واقعی هستی

Sister martyred, a true Zainabi

خواهرت شهید شد، مثل یک زینبی واقعی...

 

شعر: انور

 

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود
۱
مداحی انگلیسی (به یاد مسلمانان مظلوم نیجریه)
6.86 MB
دانلود صوت
۲
مداحی انگلیسی (به یاد مسلمانان مظلوم نیجریه)
6.86 MB
دانلود صوت
۳
مداحی انگلیسی (به یاد مسلمانان مظلوم نیجریه)
6.86 MB
دانلود صوت