پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

دکتر مطیعی در پاسخ به اهانت صورت گرفته به ساحت مقدس ائمه اطهار: معنای وحدت عدم بیان اعتقادات نیست