پایگاه رسمی میثم مطیعی پایگاه رسمی میثم مطیعی، Meysam motiee ، گمنام ، Gomanm ، میثاق ، Misaq

متعاقبا اعلام خواهد شد.

مراسم بعدی از طریق این پایگاه

و صفحات اجتماعیِ رسمی، اعلام خواهد شد.

MeysamMotiee@

تست

(قرار عاشقی در هیأت مجازی) 

هیأت آیین حسینی [امامزاده قاضي الصابر (ع)]

مناجات خوانی: حاج میثم مطیعی
شب های جمعه - حوالی ساعت ۲۳